We zoeken een jobstudent cartografie en GIS


Pendelaars die de files vermijden. Mountainbikers die ongekende tracés verkennen.
Wijkcomités die kiezen voor een leefbare stad of gemeente. Joggers, spelende kinderen en
rustzoekers. Velen zijn op zoek naar veilige en aangename wandelpaadjes, fietsroutes of
doorsteekjes. Iedereen is gebaat bij meer en betere trage wegen.
Sinds 2002 werkt Trage Wegen aan een robuust en fijnmazig netwerk van trage wegen in het
Vlaamse en Brusselse Gewest. Daarbij werden van bij het begin trage wegen in kaart
gebracht. In 2015 werd een Vlaamse standaard afgesproken over hoe
tragewegeninventarissen moeten bijgehouden worden.

Je actualiseert cartografische data (met name bestaande inventarissen) volgens de nieuwe
Vlaamse standaarden. Je gebruikt hiervoor het programma QGIS. Je volgt hierbij nauwgezet
een uitgewerkte procedure.

Gewenst profiel: 

Voorwaarden
 Je hebt kennis van GIS-applicaties, met een voorkeur voor QGIS;
 Je werkt nauwkeurig, correct en bezit een zekere dosis zelfstandigheid;
 Je kan je 4 weken vrij maken in de periode van 1 juni tot 1 november 2017

Aanbod: 

Je doet ervaring op in een boeiende en professionele werkomgeving;
 Toegepaste vorming over het gebruik van het programma QGIS;
 Contract van 1 maand;
 Voltijdse regeling binnen 35-uren week;
 Brutoloon volgens barema A2 van het socio-culturele werk (Paritair comité 329);
 Standplaats: kantoor Gent (Kasteellaan 349A);
 100% vergoeding openbaar vervoer en/of fietsvergoeding;

Contact: 

Kandidaten sturen een brief met motivatie en CV vóór 25 mei 2017 per mail naar Trage
Wegen vzw t.a.v Pieter Brusselman, projectmedewerker cartografie,
pieter.brusselman@tragewegen.be.
 Sollicitatieproef en -gesprek voor geselecteerde kandidaten: in overleg.
 Meer inlichtingen over de functie: Pieter Brusselman, 09 331 59 27,
andy.vandevyvere@tragewegen.be
Trage Wegen kijkt uit naar jouw sollicitatie!

Bedrijf: 

Trage Wegen

Stage Geografie - JAN DE NUL


Als stagiair Geografie bent u verantwoordelijk voor het archiveren van geologische
en geotechnische gegevens in een SQL databank en GIS systeem.
Uw taken en verantwoordelijkheden zijn:
• Aanmaken van correcte geografische datasets voor oude studieprojecten.
• Opzoeken van juiste coördinatensystemen en transformatieparameters.
• Transformatie van project coördinaten naar referentie coördinatensysteem.
• Aanmaken nieuwe soilprofile.xls file en linken met geolog.
• Exporteren van soilprofile.xls data (via AGS) naar gINT met locatie check in
google earth.
• Upsizen van project naar SQL database.
• Quality control van GIS layer soil cabinet. Locatiecheck en opkuis van
coördinatenlijsten.
• Linken van GEOarchive aan GIS systeem

Gewenst profiel: 

U bent 2e of 3e jaarstudent Geografie. U hebt een goede voorkennis van
coördinatensystemen en een gezonde interesse in databanken en GIS. U bent bereid
om stage te lopen in ons kantoor in Aalst.

Contact: 

Graag CV en motivatiebrief doormailen naar recruitment@jandenul.com

Vacature jobstudent(en) Antea Group


De studieopdrachten van de Business Unit Water binnen de Antea Group betreffen o.a. waterbeleid, watergebonden infrastructuur, het modelleren van grond- en oppervlaktewater, herinrichtingen, stedelijk water, sedimentbeheer, kustzonebeheer, waterbeheersystemen en andere. Door de groei van opdrachten zoeken we voor onze Business Unit Water naar één of meerdere jobstudenten voor de uitvoering van GIS-taken.

Jouw rol:
- Inventarisatie van grachten, waterlopen, verhardingen door enerzijds combinatie van beschikbaar kaartmateriaal (GRB, topografische kaart - raster en/of vector, orthofoto’s, ...) en anderzijds aanvullende terreinverkenning.
- Verwerking van de geïnventariseerde data in ArcGIS
- GIS-analyse en operaties op bestaande GIS-datalagen conform eerder uitgewerkte methodieken

Jouw inzet:
- Eén of meerdere dagen per week gedurende het academiejaar (op afroep)
- Voltijds in juli, augustus en/of september

Gewenst profiel: 

- Je bent houder van minstens het diploma van Bachelor in de Geografie, Industrieel ingenieur, Bio-ingenieur,...
- Je hebt interesse in geodesie en geomatica
- Je hebt aantoonbare kennis van het softwarepakket ArcGIS
- Je werkt nauwkeurig en geconcentreerd
- Je bent houder van een rijbewijs B

Aanbod: 

- Een leerrijke job binnen een dynamisch ingenieursbureau
- Een intensieve begeleiding door een ervaren personeelslid
- Werkplek in onze kantoren te Gent
- Marktconforme verloning

Contact: 

Interesse ?
Stuur dan je motivatie en/of CV naar: Doris D’hondt
Buchtenstraat 9, B-9051 Gent
Tel. +32 (0)9 261 63 00
e-mail: doris.dhondt@anteagroup.com www.anteagroup.be

Bedrijf: 

Antea Group