Sr Landsurveyor


The project is a highrise building of 26 floors and ±80 mio euro situated in Lagos, Nigeria. As landsurveyor, you are responsible for the correct measurement of vertical and horizontal control points and ...

Your function
• Coordinate the personnel and equipment for site survey
• Ensure the equipment is in good working condition
• Liaising with the surveyors of consultant and clients
• Maintaining the survey records with a CAD program
• Stake out of horizontal & vertical (control) points
• Checking of survey instrument error like horizontal vertical and line of collimation and rectify it
• Able to use a level instrument and Leica total station

Gewenst profiel: 

• Bachelor or master degree in landsurveying
• Min. 5 years experience in building projects
• Good physical condition and resistant to tropical climate exposure, without vertigo
• Accurate
• Practical knowledge in application of safety procedures and standards
• Fluent in English (spoken and written), knowledge of French is an asset
• Mentally resistant to longer stays abroad
• Able to lead, guide and monitor local staff

Contact: 

Karla Craeynest

Compagnie d'Entreprises CFE Aannemingsmaatschappij
Av. Herrmann-Debrouxlaan 42
B-1160 Brussels

Tel: +32 2 661 14 84
Mobile: +32 497 514 477
Mail: Karla_Craeynest@cfe.be
Website: http://www.cfe.be

voltijds AAP (assistent) in Geomatica en Landmeetkunde bij de vakgroep Geografie


  • Bijstand bij het onderwijs van de vakgroep
  • Wetenschappelijk onderzoek in de Geomatica en Landmeetkunde met een sterk interdisciplinair karakter ter voorbereiding van een doctoraat (minstens 50% van de tijd dient besteed te worden aan onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraat)
  • Medewerking aan de dienstverlening van de vakgroep

meer info http://www.ugent.be/nl/vacatures/aap/we12adec13.htm

Gewenst profiel: 
  • Houder zijn van een diploma van master in de Geomatica en Landmeetkunde of gelijkwaardig diploma
  • Beschikken over de nodige competenties om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren
  • Belangstelling hebben voor Geomatica en Landmeetkundig onderzoek met een sterk interdisciplinair karakter
  • Beschikken over goede communicatieve en didactische vaardigheden voor het verstrekken van praktische oefeningen voornamelijk in de Bachelor opleiding.
Contact: 

Sollicitaties dienen uiterlijk op 4 december 2013 en enkel per e-mail verzonden te worden aan wervingaap@ugent.be met in bijlage (samengevoegd in één document) de sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en voor assistenten een overzicht van de behaalde studieresultaten. Vermeld duidelijk het mandaat en de vakgroep waarvoor u solliciteert. U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

medewerker mobiliteitsprojecten events en recreatie met ambitie om te evolueren naar mobiliteitscoördinator events en recreatie


Tijdens de voorbereidingsfase analyseer je grondig de mobiliteitssituatie en overleg je met alle
betrokken partijen (opdrachtgever, politie, overheden, De Lijn, NMBS,…). Op basis van die input stel
je mobiliteitsmaatregelen voor die je verwerkt in een mobiliteitsplan. In een volgende fase coördineer
je de uitvoering van het mobiliteitsplan ter plaatse en fungeer je als aanspreekpunt voor alle
mobiliteitspartners. Je stuurt bij waar nodig. Na afloop evalueer je samen met de opdrachtgever de
mobiliteitsaanpak.
In het begin werk je samen met de zaakvoerder aan projecten. Zodra je voldoende ervaring en
expertise hebt opgebouwd, werk je zelfstandiger aan projecten en word je het aanspreekpunt voor
klanten.

Gewenst profiel: 

Hogere studies of ervaring op het vlak van mobiliteit of evenementen zijn zeker een troef, maar nog
belangrijker zijn je interesse, leervermogen en competenties. Je kan situaties correct analyseren en
inschatten. Je bent luistervaardig en empathisch en beschikt over het nodige aanpassingsvermogen
om je plannen bij te sturen. Je bent inventief in het vinden van oplossingen. Je bent sterk in plannen
en organiseren en hebt bij voorkeur ervaring in project management. Je kan goed samenwerken en
kan medewerkers ervan overtuigen om afspraken nauwgezet uit te voeren. Ook in hectische
omstandigheden blijf je kalm en besluitvaardig. Je bent bereid om ook regelmatig ’s avonds en in het
weekend te werken en bent ook beschikbaar in de drukke zomermaanden. Met onze buitenlandse
klanten communiceer je vlot in het Engels en in het Frans.

Aanbod: 

Je bent een belangrijke schakel in een klein team, dat gedrevenheid, dynamisme en klantgerichtheid
uitstraalt. Je krijgt de kans om aan boeiende projecten in binnen- en buitenland mee te werken. Wij
zoeken samen met jou naar een gezond evenwicht tussen privéleven en de flexibiliteit die de job
vereist. We stellen voor jou een opleidingstraject op maat samen, bieden je de kans om te evolueren
en beogen een duurzame samenwerking. We bieden je een aantrekkelijk totaalpakket dat past bij je
toegevoegde waarde voor het bedrijf.

Contact: 

Stuur ons dan voor 31 december 2013 je CV en vertel erbij waarom jij een geschikte kandidaat bent.
Ook als je nog vragen hebt, kan je contact opnemen met Bart Busschaert via info@sceltamobility.be
of op 09 279 90 07.

Bedrijf: 

Scelta Mobility werkt mobiliteitsoplossingen op maat uit voor evenementen, toerisme, publiekslocaties
enz. We werken o.a. voor festivals, beurzen, sportevenementen en concertzalen. Meer informatie vind
je op www.sceltamobility.be. Omdat ons bedrijf in volle groei is, zoeken we voor onze projecten in
België en in het buitenland een