Leerkracht aardrijkskunde


4 uur aardrijkskunde 3e graad ASO in het MSKA Roeselare
Eventueel kan dit nog worden aangevuld met een uurtje Strategisch Denken

Contact: 

Groenestraat 170
8800 Roeselare
051/27 27 71
0487/18 76 14
ka.roeselare@g-o.be
http://www.mskaroeselare.be

Sr Landsurveyor


The project is a highrise building of 26 floors and ±80 mio euro situated in Lagos, Nigeria. As landsurveyor, you are responsible for the correct measurement of vertical and horizontal control points and ...

Your function
• Coordinate the personnel and equipment for site survey
• Ensure the equipment is in good working condition
• Liaising with the surveyors of consultant and clients
• Maintaining the survey records with a CAD program
• Stake out of horizontal & vertical (control) points
• Checking of survey instrument error like horizontal vertical and line of collimation and rectify it
• Able to use a level instrument and Leica total station

Gewenst profiel: 

• Bachelor or master degree in landsurveying
• Min. 5 years experience in building projects
• Good physical condition and resistant to tropical climate exposure, without vertigo
• Accurate
• Practical knowledge in application of safety procedures and standards
• Fluent in English (spoken and written), knowledge of French is an asset
• Mentally resistant to longer stays abroad
• Able to lead, guide and monitor local staff

Contact: 

Karla Craeynest

Compagnie d'Entreprises CFE Aannemingsmaatschappij
Av. Herrmann-Debrouxlaan 42
B-1160 Brussels

Tel: +32 2 661 14 84
Mobile: +32 497 514 477
Mail: Karla_Craeynest@cfe.be
Website: http://www.cfe.be

voltijds AAP (assistent) in Geomatica en Landmeetkunde bij de vakgroep Geografie


  • Bijstand bij het onderwijs van de vakgroep
  • Wetenschappelijk onderzoek in de Geomatica en Landmeetkunde met een sterk interdisciplinair karakter ter voorbereiding van een doctoraat (minstens 50% van de tijd dient besteed te worden aan onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraat)
  • Medewerking aan de dienstverlening van de vakgroep

meer info http://www.ugent.be/nl/vacatures/aap/we12adec13.htm

Gewenst profiel: 
  • Houder zijn van een diploma van master in de Geomatica en Landmeetkunde of gelijkwaardig diploma
  • Beschikken over de nodige competenties om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren
  • Belangstelling hebben voor Geomatica en Landmeetkundig onderzoek met een sterk interdisciplinair karakter
  • Beschikken over goede communicatieve en didactische vaardigheden voor het verstrekken van praktische oefeningen voornamelijk in de Bachelor opleiding.
Contact: 

Sollicitaties dienen uiterlijk op 4 december 2013 en enkel per e-mail verzonden te worden aan wervingaap@ugent.be met in bijlage (samengevoegd in één document) de sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en voor assistenten een overzicht van de behaalde studieresultaten. Vermeld duidelijk het mandaat en de vakgroep waarvoor u solliciteert. U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.